O nás
Zakládající advokáti

Advokátní kancelář Solers legal s.r.o. vznikla v roce 2022 sloučením čtyř dosud samostatně působících advokátních kanceláří pod vedením našich společníků JUDr. Andrey Grivalské, JUDr. Michala Kociána, Mgr. Petra Merty a Mgr. Vladislava Kutěje.

Unikátní spojení advokátních kanceláří úzce se specializujících na jednotlivá odvětví práva představuje pro naše klienty jistotu poskytnutí právních služeb na té nejvyšší možné úrovni.

Advokátní kancelář Solers legal s.r.o. sídlí v Praze na Vinohradech, pobočky kanceláře se nachází v Hranicích na Moravě a v Semilech.

Solers legal team
O nás

Náš tým

JUDr. Michal Kocián
zakládající společník

Vystudoval Právnickou fakultu Západočeské Univerzity v Plzni
(titul Mgr.) a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (titul JUDr.).
Působil v přední české advokátní kanceláři s mezinárodním přesahem. Je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republika a Agrární komoře České republiky. Je členem České advokátní komory.
Ve své více než desetileté praxi se věnuje zejména soudním sporům, arbitrážím, vymáhání pohledávek, stavebnictví (smlouvy o dílo a s tím související vadná plnění) a závazkovému právu.

Mgr. Petr Merta
ZAKLÁDAJÍCÍ SPOLEČNÍK

Vystudoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Působil jak v mezinárodní advokátní kanceláři, tak v přední české advokátní kanceláři s mezinárodním přesahem.
Je členem České advokátní komory.
Ve své více než desetileté praxi se věnuje zejména právu obchodnímu, správnímu, cizineckému, právu veřejných zakázek, fúzím a akvizicím.

JUDr. Andrea Grivalská
ZAKLÁDAJÍCÍ SPOLEČNÍK

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
Působila v přední české advokátní kanceláři s mezinárodním přesahem.
Je členem České advokátní komory.
Ve své více než desetileté praxi se věnuje převážně sporové agendě, smluvnímu právu, převodům nemovitostí, rodinnému a pracovnímu právu.

Mgr. Vladislav Kutěj
ZAKLÁDAJÍCÍ SPOLEČNÍK

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
Působil v přední české advokátní kanceláři zaměřující se na trestní právo. Je členem České advokátní komory a Unie obhájců. Je zapsán v registru  poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.
Ve své více než desetileté praxi se věnuje zejména trestnímu právu, a to jako obhájce obviněných fyzických i právnických osob, ale také jako zmocněnec poškozených a obětí trestných činů.

Mgr. David Havel
ADVOKÁT

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Více než šest let působil na Obvodním soudě pro Prahu 5 a Obvodním soudě pro Prahu 8, a to na civilním a opatrovnickém úseku. Po ukončení působení v justici se David Havel přesunul do Hranic vést tamní pobočku Solers legal s.r.o. Je členem České advokátní komory.

Vedle zakládajících společníků a trvale spolupracujících advokátů tvoří tým naší advokátní kanceláře také advokátní koncipienti, právní asistenti z řad studentů právnických fakult a další spolupracovníci.

Neváhejte se na náš tým obrátit ještě dnes!