Ceník

Ceník právních služeb

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby za finanční odměnu.

Smluvní odměna za poskytování právních služeb je určena v souladu s vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátním tarifem), přičemž se jedná zejména o:

  • odměnu stanovenou hodinovou sazbu (kdy za hodinu poskytování právních služeb či za poměrnou část hodiny advokátní kanceláři náleží dohodnutá sazba časové odměny) – hodinová sazba naší advokátní kanceláře je stanovena dle složitosti případu vždy od 2 500 Kč + DPH;
  • odměnu stanovenou za úkon právní pomoci dle souvisejících právních předpisů;
  • paušální měsíční odměnu přizpůsobenou potřebám klienta, rozsahu poptávaných právních služeb a jejich četnosti.

Při určování odměny za právních služby přihlížíme k individuální povaze a složitosti každého případu a poskytovaných právních služeb. Výše odměny je vždy předem domluvena s klientem.

Cena právních služeb poskytovaných na  jednotlivých pobočkách advokátní kanceláře se může v závislosti na konkrétní povaze případů lišit.

Jak postupujeme?

Není-li domluveno jinak, pro právní posouzení Vašeho případu si s Vámi domluvíme první schůzku, během které si blíže objasníme Váš právní problém. Pokud pro vyřešení Vašeho problému není nutná osobní schůzka, nabízíme poskytování právních služeb s využitím prostředků dálkové komunikace (zejména telefonické a e-mailové komunikace).

Pro účely první schůzky si prosím připravte veškeré dokumenty, které s projednávaným případem souvisejí.

S našimi klienty uzavíráme smlouvu o poskytování právních služeb, ve které budou uvedeny podmínky vzájemné spolupráce a poskytování služeb ze strany naší advokátní kanceláře.