Právní služby

Vymáhání a správa pohledávek

Potřebujete profesionální pomoc při vymáhání pohledávek svých dlužníků? Naše advokátní kancelář nabízí komplexní právní služby v oblasti exekučních a vykonávacích řízení.

S důrazem na bezproblémový průběh se postaráme o to, aby Vaše práva jako věřitele byla chráněna a vymožení Vašich pohledávek bylo, co možná nejrychlejší a nejefektivnější. Naše kancelář spolupracuje s vybranými a osvědčenými exekutory, díky čemuž jsme schopni poskytovat nadstandardní právní služby při vymáhání Vašich pohledávek.

Naše advokátní kancelář je váš spolehlivý partner při vymáhání pohledávek. Důvěřujte našemu profesionálnímu přístupu a nechte nás se postarat o vaše právní záležitosti.

 

JUDr. Michal Kocián,

Jak Vám mohu pomoci? Vašemu případu se budeme věnovat nejpozději do 24 hodin.

Naše výhody
  • Komplexní správa pohledávek
  • Efektivní vymáhání dluhů
  • Ochrana práv věřitelů
  • Přímá spolupráce s vybranými exekutory
Co nabízíme

Zajišťování právní pomoci při správě pohledávek

Naše advokátní kancelář poskytuje právní pomoc při správě pohledávek spočívající zejména v komunikaci s dlužníky, nastavení splátkových kalendářů, uzavírání dohod o uznání dluhu a o splátkách dluhu apod.

Vymáhání pohledávek v předsoudních a soudních řízeních

Zabýváme se rovněž efektivním vymáháním pohledávek v předsoudních a soudních řízeních.

Vymáhání pohledávek v rámci exekučních a vymáhacích řízení

Poskytujeme právní služby spojené s vymáháním pohledávek v rámci exekučních a vymáhacích řízení, abychom vám pomohli získat dlužné částky a minimalizovat ztráty spojené s neplatiči. Při této příležitosti spolupracujeme s několika exekučními úřady, jejichž služby můžeme doporučit.

Právní pomoc v insolvenčním řízení

Nabízíme právní pomoc v insolvenčním řízení jak pro dlužníky, tak pro věřitele, spočívající v základních analýzách, v uplatňování nároků klientů a ochraně jejich práv a v jejich zastupování před příslušnými soudy.