Právní služby

Vady díla

Naše advokátní kancelář se specializuje na komplexní řešení nároků z vad díla, ať už se jedná o stavební či jiná díla s hmotným, ale i nehmotným výsledkem. Naši advokáti během své rozsáhlé praxe zastupovali jak objednatele, tak zhotovitele, což jim přineslo hluboký a komplexní vhled do problematiky “vad díla” a jejich řešení. Díky této nesporné výhodě je tak naše advokátní kancelář schopna důsledně hájit práva svých klientů při řešení všech do úvahy připadajících nároků z vad díla.

JUDr. Michal Kocián,

Napište nám ještě dnes a začněte svou cestu směrem k efektivnímu řešení vašich záležitostí v oblasti nároků z vad díla.

Naše výhody
  • Zastupování zhotovitelů
  • Zastupování objednatelů
  • Vyjednávání nároků z vad díla
  • Odborné právní znalosti v oblasti vad díla
  • Pečlivé vyhodnocení případu
  • Zastupování klientů při nárocích z vad před soudy
Co nabízíme

Ochrana před neoprávněnými nároky

Pomáháme zhotovitelům porozumět jejich povinnostem a odpovědnostem ve vztahu k dílu a ve vztahu k objednateli. Zabýváme se identifikací a vyhodnocením neoprávněných nároků ze strany objednatele a poskytujeme právní pomoc při ochraně práv zhotovitelů.

Odpovědnost za vadné dílo

S našimi rozsáhlými zkušenostmi jsme schopni odborně poskytovat právní rady v případě vadně zhotoveného díla, kdy jsme připraveni po právní stránce navrhnout optimální strategii pro odstranění vad, resp. minimalizaci rizik.

Zajištění kvality a dodržení smluvních podmínek

Pomáháme objednatelům při sledování a hodnocení kvality díla ve smluvním vztahu. V případě zjištění vad či nesrovnalostí zajistíme, aby objednatelova práva práva byla chráněna a došlo zajištění případných náprav a odškodnění.

Identifikaci tvrzených vad díla

V případě složitějších případů jsme za účasti odborníků v daném odvětví podrobit dílo analýze a identifikovat  všechny případné vady a nedostatky. Díky naší odbornosti a zkušenostem jsme schopni objektivně posoudit, jaké nároky na odstranění vad můžete uplatnit.

 

Na základě dlouholeté praxe je nám známo, jak důležité je potřeba jednat rychle a efektivně. Naše advokátní kancelář je připravena reagovat na každou situaci a vyjednat nejlepší možné výsledky pro Vás.