Právní služby

Správní právo

Pokud hledáte odbornou právní pomoc v oblasti správního práva, jste na správném místě. Naše advokátní kancelář je specializovaná na poskytování komplexního právního servisu pro různé oblasti správního práva. S naším týmem zkušených právníků budeme rádi zastupovat vaše zájmy a poskytnout vám právní podporu, kterou potřebujete.

Máme rozsáhlé zkušenosti v oblasti zastupování klientů v řízeních o přestupcích, kontrolních řízeních, řízeních vedených různými správními orgány. Jsme připraveni zastoupit vás před správními orgány i správními soudy, včetně Nejvyššího správního soudu. Náš tým se vyzná v komplexním právním rámci a je připraven vám poskytnout všechny potřebné právní služby v této náročné oblasti.

Rozumíme tomu, že správní řízení může být složité a zdlouhavé. Proto se postaráme, abychom vám poskytli jasnou a srozumitelnou právní radu, která vám pomůže překonat jakékoli výzvy, se kterými se můžete setkat. Můžete se spolehnout na naši odbornost, profesionalitu a individuální přístup k vašemu případu. Naším cílem je dosáhnout pozitivních výsledků pro naše klienty a zajistit, aby jejich zájmy byly efektivně zastoupeny.

Mgr. Petr Merta,

Neváhejte nás kontaktovat a vyberte si naši advokátní kancelář pro své správně-právní záležitosti. Kontaktujte nás ještě dnes a dejte svému případu správního práva nejlepší možnou podporu.

Naše výhody
  • jasné a srozumitelné právní rady
  • rozsáhlé zkušenosti s kontrolním, přestupkovým či správním řízením
  • zastupování ve správním soudnictví
Co nabízíme

Zastupování klientů v řízeních o přestupcích

Zastupujeme klienty v řízeních o přestupcích včetně poradenství, přípravy podkladů a zastupování klientů při jednání s příslušnými orgány.

Zastupování klientů v řízeních vedených orgány inspekce práce

Nabízíme zastupování klientů v řízeních vedených orgány inspekce práce včetně poradenství, přípravy podkladů a zastupování klientů při jednání s příslušnými orgány (OIP, SÚIP).

Komplexní právní servis týkající se správních řízení v cizineckých věcech

Nabízíme komplexní právní servis v oblasti správních řízení v cizineckých věcech, včetně poradenství, přípravy návrhů a dalších souvisejících činností.

Komplexní právní servis týkající se stavebního a územně plánovacího řízení, včetně změn územních plánů

Nabízíme komplexní právní servis v oblasti stavebního a územně plánovacího řízení, včetně změn územních plánů, a to včetně poradenství, komunikace s úřady, přípravy návrhů a dalších souvisejících činností.

Zastupování klientů v řízení před správními orgány

Zastupujeme klienty v řízení před správními orgány včetně poradenství, přípravy podkladů a zastupování klientů při jednání s příslušnými orgány.

Zastupování klientů v řízení před správními soudy, a to včetně řízení u Nejvyššího správního soudu

Zastupujeme klienty v řízení před správními soudy, včetně řízení u Nejvyššího správního soudu, včetně poradenství, přípravy podkladů a zastupování klientů při jednání s příslušnými orgány.