Právní služby

Spory a soudní řízení

JUDr. Michal Kocián,

Jak Vám mohu pomoci? Vašemu případu se budeme věnovat nejpozději do 24 hodin

Naše výhody
  • dlouholetá praxe
  • vysoká úspěšnost vedených řízení
  • detailní seznámení klienta s jednotlivými kroky řízení
Co nabízíme

Právní pomoc v soudních řízeních

Náš tým advokátů s mnohaletými zkušenostmi zajišťuje odbornou právní pomoc při všech typech soudních sporů.  S naší advokátní kanceláří má klient plnou jistotu, že jeho práva jsou pečlivě chráněna a že je při soudních sporech důstojně a fundovaně zastoupen. Standardem našich služeb je detailní vysvětlení procesu soudního sporu konkrétního typu, a to včetně návrhu jednotlivých kroků, které je v rámci předmětného sporu zapotřebí učinit. Veškeré kroky jsou činěny v úzké součinnosti s klientem, kdy je celý postup detailně s klientem diskutován a vzájemně odsouhlasen.

Zastupování klientů před obecnými soudy

Naše advokátní kancelář zastupuje klienty před obecnými soudy České republiky. Klienty tak zastupujeme před okresními (obvodními) soudy, krajskými soudy, vrchními soudy, Nejvyšším správním soudem České republiky a Nejvyšším soudem České republiky. Klienty zastupujeme jak před soudy prvních stupňů, tak i před soudy druhých stupňů coby odvolacích instancí. Klienty zastupujeme i v dovolacích řízeních před jíž zmíněným Nejvyšším soudem České republiky, tak i Nejvyšším správním soudem České republiky.

Zastupování klientů v různých odvětvích / typech řízení

Náš tým advokátů poskytuje své služby v civilním soudním řízení, ve zvláštních řízeních soudních, v trestních řízeních, ale také i ve správních soudních řízení. S naším týmem advokátů se náš klient může spolehnout na profesionální zastoupení v jakémkoli z těchto druhů soudních řízení.

Zastupování klientů před Ústavním soudem České republiky

Naše advokátní kancelář se dále specializuje na komplexní zastupování klientů před Ústavním soudem České republiky. S naším týmem zkušených specialistů s dlouholetou praxí máte zajištěnou profesionální péči ve všech záležitostech týkajících se Vašich ústavních práv.

Řízeních před Evropským soudem pro lidská práva

Nabízíme právní služby a znalosti v oblasti lidských práv. Náš  tým expertů vás bude účinně zastupovat na nejvyšších úrovních Evropského soudního systému. Poskytujeme komplexní právní poradenství v řízení před Evropským soudem pro lidská práva.

Zastupování klientů před rozhodci a rozhodčími soudy

Poskytujeme naše právní služby i pro účely zastupování klientů před samostanými rozhodci (ad hoc), ale také i před rozhodčími soudy, včetně Rozhodčího  soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Naše odborná praxe, kdy i např. JUDr. Kocián je rozhodcem RS při HK ČR a AK ČR, v kombinaci s individuálním přístupem zajišťuje, že klient je veden k nejlepšímu možnému výsledku.

Zastupování klientů v mediačním řízení, analýza možností mediace

Specializujeme se na mediační řízení a jeho využití jako nástroje pro dosažení mírových řešení sporů. Naše zkušenosti a odbornost nám umožňují analyzovat a využít možnosti mediace tak, abychom společně našli efektivní a cenově dostupné řešení, které respektuje Vaše obchodní i osobní vztahy.

Sepis předžalobních výzev

Specializujeme se na přípravu předžalobních výzev, které Vám umožní jasně a přesvědčivě formulovat své požadavky. Naše expertíza a zkušenosti Vám mohou umožnit dosáhnout dohody ještě před zahájením soudního řízení.

Zastupování v předžalobních jednáních

Poskytujeme zastupování klientů v předžalobních jednáních, abychom vám pomohli dosáhnout dohody a zabránit tak zdlouhavým soudním řízením.

Sepis žalob, návrhů na vydání (elektronických) platebních rozkazů, odvolání a dovolání

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby při sepisu žalob, návrhů na vydání (elektronických) platebních rozkazů, odvolání, dovolání, ale i dalších procesních přípisů a podání. Náš tým Vám připraví profesionálně sepsané dokumenty pro účinné prosazování Vašich nároků.

Výkon rozhodnutí obecných soudů a rozhodčích nálezů

Naše advokátní kancelář zajišťuje i výkon samotných rozhodnutí obecných soudů, ale i rozhodčích nálezů. Pro tyto účely naše kancelář spolupracuje s vybranými exekutorskými úřady, abyste mohli rychle a efektivně prosadit své nároky a dosáhnout uspokojení svých pohledávek.