Právní služby

Smlouvy

JUDr. Michal Kocián,

Jak Vám mohu pomoci? Vašemu případu se budeme věnovat nejpozději do 24 hodin.

Naše výhody
  • efektivní ochrana práv
  • hájení zájmů klientů
  • snižování rizik
Co nabízíme

Právní pomoc při vyjednávání o podmínkách smluv, jejich tvorbě a revizích

Naše advokátní kancelář nabízí komplexní právní služby při vyjednávání podmínek jakýchkoliv smluv, sepisu a revizi smluvních dokumentů, vždy při zohlednění veškerých zájmů klientů za současného respektování veškerých nezbytných právních norem.

Právní pomoc a sjednávání soudního a mimosoudního smíru, příprava příslušných smluv

Nabízíme právní služby i při sjednávání soudních a mimosoudních smírů mezi stranami sporu, včetně přípravy a revize příslušných smluv, jakož i zastupování v souvisejících řízeních před soudy.

Smlouvy o narovnání

Klientům naší advokátní kanceláře poskytujeme právní pomoc i při revizích smluv o narovnání, které umožňují stranám dosáhnout mimosoudní dohody a řešení sporných otázek.

Dohody o uznání dluhu a o splátkách, dluhu nastavení splátkového kalendáře

Naše advokátní kancelář zajišťuje také např. přípravu dohod o uznání dluhu a o splátkách dluhu, včetně nastavení splátkového kalendáře pro usnadnění splácení dluhů a souvisejících sankcí.

Zprostředkovatelské smlouvy

Poskytujeme právní pomoc při přípravě a revizi zprostředkovatelských smluv ve všech oblastech, které upravují vztah mezi zprostředkovatelem a klientem.

Nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, smlouvy o nájmu a podnájmu prostor sloužících k podnikání

Nabízíme právní podporu při přípravě a revizi nájemních, podnájemních smluv nemovitých a movitých věcí, které uzavírají fyzické osoby i právnické osoby. Rovněž zajišťujeme přípravu smluv o nájmu a podnájmu prostor sloužících k podnikání  (podnikatelských prostor).

Developerské smlouvy

Naše advokátní kancelář zajišťuje přípravu a revizi developerských smluv dle konkrétních požadavků našich klientů, jakož i nastavení těchto smluv. Pro naše klienty hlídáme i plnění povinností, které z takových smluv vyplývají.

Kupní smlouvy (nemovitostí i movitých věcí, např. motorových vozidel)

Poskytujeme právní pomoc při přípravě a revizi kupních smluv pro nemovitosti a movité věci, jako jsou například motorová vozidla. Pro naše klienty nastavujeme podmínky ve smlouvách tak, aby byly chráněny jejích zájmy. Dle domluvy připravujeme pro klienty i rámcové smlouvy či obchodní podmínky, které jsou uzpůsobeny předmětu jejích činnosti.

Darovací smlouvy (darování nemovitostí i movitých věcí)

Naše advokátní kancelář poskytuje právní pomoc i při přípravě a revizi darovacích smluv pro nemovitosti a movité věci, které upravují převod majetku bezplatně mezi stranami.

Rámcové smlouvy a smlouvy o smlouvách budoucích

Pro naše klienty zajištujeme i přípravu a revizi rámcových smluv a smluv o smlouvách budoucích, které upravují obecné podmínky a závazky stran pro budoucí obchodní transakce a smluvní vztahy.