Právní služby

Smlouvy o dílo

Naše advokátní kancelář nabízí komplexní právní služby při sepisu, revizích a uzavírání smluv o dílo. Samozřejmostí je, že naše kancelář zastupuje své klienty i při nárocích z vad.

S naší dlouholetou praxí a zkušeným týmem advokátů Vám poskytujeme odborné poradenství, které vám umožní uzavřít smlouvy o dílo s jistotou a bezpečností.

Vyjednávání podmínek smlouvy o dílo je pro náš tým advokátů standardem. Budeme se aktivně podílet na jednáních s protistranou, abychom zajistili, že Vaše zájmy budou efektivně zastoupeny a budou zohledněny ve všech aspektech smlouvy. S důrazem na dodržování complience smluvních podmínek se postaráme, aby Vaše smlouvy o dílo byly v souladu se zákony a přesně odpovídaly Vašim potřebám.

S naší advokátní kanceláří získáte spolehlivého partnera, který se postará o Vaše obchodní záležitosti s maximální možnou péčí.

JUDr. Michal Kocián,

Potřebujete pomoct při sepisu smlouvy o dílo? Neváhejte a napište nám...

Naše výhody
  • Zastupování zhotovitelů
  • Zastupování objednatelů
  • Odborná znalost v oblasti sepisu smluv o dílo
  • Smluvní compliance pro bezpečné smlouvy o dílo
  • Analýza a vytvoření optimálních smluvních podmínek
  • Právní zastoupení při řešení sporů ve smlouvách o dílo
Co nabízíme

Právní poradenství při přípravě smluv o dílo, revize smluv o dílo

Nabízíme právní poradenství při přípravě a revizi smluv o dílo, včetně sjednávání podmínek, práv a povinností zúčastněných stran, a zajištění souladu se zákonnými požadavky a standardy. Příprava smluvních podmínek FIDIC.

Příprava předávacích protokolů, předávání staveb

Poskytujeme právní pomoc při přípravě předávacích protokolů a předávání staveb, včetně řešení případných komplikací a sporů souvisejících s předáváním (stavebních) děl a kontrolou kvality.

Problematika vytýkání vad díla

Poskytujeme právní pomoc klientům (jak zhotovitelům, tak objednatelům) s problematikou vytýkání vad díla, včetně přípravy náležitého oznámení (reklamace). Samozřejmostí je zastupování klienta při řešení sporů o uplatnění například záruky za jakost díla a odstranění vad, a dále zastupování klientů v souvisejících soudních a mimosoudních řízeních. Naše zkušenosti z pozice jak zástupců zhotovitele, tak objednatele nám poskytují znalosti a zkušenosti, které následně Vám poskytují maximální možné k uplatnění Vašich práv.

Problematika pokynů objednatele a odpovědnosti zhotovitele

Poskytujeme právní poradenství ohledně pokynů objednatele a odpovědnosti zhotovitele, včetně vyhodnocení právních následků změn v díle, řešení sporů o dodatečné náklady a zpoždění, a zastupování klientů před soudy či ve smírčích řízeních.

Zastupování zhotovitelů i objednatelů v soudních a mimosoudních sporech ze smlouvy o dílo

Nabízíme zastupování zhotovitelů i objednatelů v soudních a mimosoudních sporech vyplývajících ze smlouvy o dílo, včetně řešení konfliktů o náhradu škody, splnění povinností a výkonu práv stran.