Právní služby

Rozvod manželství

JUDr. Andrea Grivalská,

Neváhejte nás kontaktovat pro více informací nebo pro konzultaci ohledně vaší konkrétní situace. Jsme tu, abychom vám pomohli najít cestu.

Naše výhody
  • komplexní právní služby
  • efektivní vyjednávání
  • zastupování před soudy
Co nabízíme

Právní pomoc v řízení o rozvod manželství

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby  v rozvodových řízeních, počínaje základní analýzou a seznámením s průběhem rozvodového řízení, přes zastupování v řízeních o rozvodu manželství, jakož i v řízeních o vypořádání společného jmění manželů.

Příprava návrhů na rozvod manželství a vyjádření k návrhům na rozvod

Naši odborníci připravují návrhy na rozvod a vyjádření k návrhům na rozvod, jakož i veškerá další vyjádření související s rozvodem manželství.

Zastupování klientů v rozvodovém řízení

Naše advokátní kancelář zastupuje klienty v rozvodových řízeních a i veškerých souvisejících řízeních za účelem zajištění ochrany práv klientů a efektivního prosazování jejích zájmů před soudem.

Právní pomoc a zastupování v řízeních o péči o nezletilé děti (o poměrech nezletilých dětí) a o výživném pro nezletilé děti

Nabízíme právní pomoc a zastupování v řízeních týkajících se péče o nezletilé děti, určení a změny poměrů nezletilých dětí a určení či změny výživného pro nezletilé děti.

Právní pomoc a zastupování v řízeních o výživné na (rozvedenou) manželku anebo manžela

Poskytujeme právní pomoc a zastupování v řízeních o výživné na (rozvedenou) manželku nebo manžela, jakož i v řízeních o výživném pro neprovdanou matku.

Preventivní právní pomoc v oblasti manželského majetkového práva

Poskytujeme preventivní právní pomoc v oblasti manželského majetkového práva, včetně analýzy a doporučení vhodného majetkového režimu, právní poradenství týkající se předmanželských smluv a dalších aspektů spojených se společným jměním manželů.

Vyjednávání a právní pomoc při vypořádání společného jmění manželů v rozvodovém řízení a po rozvodu manželství

Naše advokátní kancelář úspěšně zastupuje klienty i při  vyjednávání dohod o vypořádání společného jmění manželů, a to jak během rozvodového řízení, tak i po ukončení rozvodového řízení.

Sepis dohod o vypořádání společného jmění manželů

Pro naše klienty připravujeme analýzy o možnostech vypořádání společného jmění manželů, takové dohody pro klienty vyjednáváme a následně sepisujeme a zajišťujeme jejich aplikovatelnost v běžném životě, i jejich vymahatelnost.

Podávání návrhů a zastupování klientů v řízeních o vypořádání společného jmění manželů

Náš tým advokátů zastupuje klienty v řízeních o vypořádání společného jmění manželů před soudy, a to od sepsání příslušných návrhů a souvisejících vyjádření, tak i v řízeních exekučních.