Právní služby

Prodej nemovitostí

JUDr. Michal Kocián,

Neváhejte nás kontaktovat pro více informací nebo pro konzultaci ohledně vaší konkrétní situace. Jsme tu proto, abychom vám pomohli najít cestu.

Naše výhody
  • komplexní právní služby
  • ochrana zájmů klientů
  • efektivní řešení
Co nabízíme

Právní poradenství při prodeji a akvizici nemovitostí, stanovení postupu prodeje

Nabízíme komplexní právní poradenství při prodeji a akvizici nemovitostí, včetně strategického plánování a stanovení postupu prodeje. Naše služby zahrnují vše od předběžného posouzení až po finalizování transakce.

Příprava a revize kupních smluv

Poskytujeme profesionální přípravu a revizi kupních smluv pro nemovitosti. Naše služby zahrnují vše od vyjednávání podmínek až po konečné sepsání smlouvy, vše v souladu s platnými právními předpisy.

Příprava a zajištění advokátní úschovy kupní ceny

Naše advokátní kancelář v souvislosti s prodejem či akvizicí nemovitostí poskytuje i službu spočívající v advokátní úschově kupní ceny. Tato služba zahrnuje zajištění bezpečného a efektivního převodu finančních prostředků mezi stranami při prodeji nemovitosti.

Příprava a revize zástavních smluv

Poskytujeme služby v oblasti přípravy a revize zástavních smluv. Pomáháme našim klientům s vytvářením smluv, které zajišťují jejich zájmy a současně splňují všechny zákonné požadavky.

Příprava a revize úvěrových smluv

Nabízíme služby spojené s přípravou a revizí úvěrových smluv, včetně počátečních konzultací až po konečné sepsání smlouvy, přičemž vždy dbáme na to, aby byly zajištěny nejlepší možné podmínky pro naše klienty.

Příprava a revize smluv o zřízení věcného břemene, služebností

Poskytujeme služby spojené s přípravou a revizí smluv o zřízení věcného břemene a služebností. Tato právní úprava zahrnuje širokou škálu aspektů a je důležitá pro řádné využití a správu nemovitostí.

Zajištění celého procesu prodeje a koupě nemovitostí, včetně jednání s úvěrujícími společnostmi

Nabízíme komplexní služby v oblasti prodeje a koupě nemovitostí, včetně jednání s úvěrujícími společnostmi spočívající ve  vyjednávání smluvních podmínek ve prospěch naších klientů, zajištění finančních transakcí a v dalších souvisejících úkonech.

Příprava prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v domě

Pro naše klienty připravujeme i prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v domě.

Příprava návrhů na vklad práv do katastru nemovitostí

Nabízíme služby související s přípravou návrhů na vklad práv do katastru nemovitostí. Toto zahrnuje vše od počátečních konzultací až po konečné sepsání a podání návrhu.

Zastupování klientů před katastrálním úřadem a správními úřady

Při poskytování právních služeb souvisejících s převody vlastnického práva k nemovitostem, při zřizování a zániku věcných břemen a služebností a ve všech souvisejících řízeních naše klienty v řízeních před katastrálními úřady a správními úřady rovněž zastupujeme.

Realizace projektů „na klíč“

Nabízíme komplexní služby v oblasti realizace projektů “na klíč”. To zahrnuje vše od počátečního plánování až po finální dokončení projektu, včetně všech právních a administrativních aspektů a zastupování v souvisejících správních a jiných řízeních.