Právní služby

Přestupky

Mgr. Vladislav Kutěj,

Spáchali jste dopravní nebo jiný přestupek? Nadýchali jste za volantem nebo měli pozitivní test na drogy? Byli jste předvoláni k policii nebo na úřad podat vysvětlení? Pokud ano, ozvěte se nám ještě dnes. Společně najdeme cestu.

Co nabízíme

Komplexní právní servis a obhajoba v řízení o přestupcích

Nabízíme komplexní právní servis a obhajobu v řízení o přestupcích, včetně dopravních přestupků, přestupků na úseku veřejné správy, přestupků proti občanskému soužití a přestupků na úseku zaměstnanosti. Naše právní služby zahrnují poradenství a zastupování klientů při jednání s orgány přestupkového řízení, při přípravě a podání námitek, odvolání a dalších právních úkonů.

Dopravní přestupky

Zastupujeme klienty v řízení o dopravních přestupcích, jako jsou například překročení rychlosti, řízení pod vlivem alkoholu nebo drog, nebo nezákonné parkování. Nabízíme komplexní právní pomoc od okamžiku zjištění přestupku až po konečné rozhodnutí přestupkového orgánu.

Přestupky na úseku veřejné správy

Poskytujeme právní poradenství a zastupování v případech přestupků na úseku veřejné správy. Toto může zahrnovat řízení týkající se porušení stavebních předpisů, environmentálních předpisů, obchodních licencí a dalších oblastí veřejné správy.

Přestupky proti občanskému soužití

Poskytujeme právní služby v oblasti přestupků proti občanskému soužití, jako jsou například rušení nočního klidu, porušení domovního řádu nebo další přestupky proti veřejnému pořádku.

Přestupky na úseku zaměstnanosti

Zastupujeme klienty v případech týkajících se přestupků na úseku zaměstnanosti. Toto může zahrnovat porušení pracovních podmínek, porušení bezpečnostních předpisů na pracovišti, diskriminaci na pracovišti a další zaměstnanecké přestupky.