Právní služby

Pracovní právo

JUDr. Michal Kocián,

Jak Vám mohu pomoci? Vašemu případu se budeme věnovat nejpozději do 24 hodin

Co nabízíme

Zastupování zaměstnavatelů a zaměstnanců v pracovně-právních sporech

Poskytujeme právní zastoupení zaměstnavatelům a zaměstnancům v pracovně-právních sporech, včetně řešení konfliktů, odvolání a žalob v souvislosti s pracovními vztahy a podmínkami.

Výpověď z pracovního poměru

Nabízíme právní pomoc při výpovědi z pracovního poměru, včetně přípravy a revize výpovědí, řešení sporů o neoprávněnou výpověď a zastupování klientů v soudních řízeních.

Spory z pracovní smlouvy

Pomáháme klientům řešit spory vyplývající z pracovní smlouvy, včetně neoprávněných odstoupení od smlouvy, nesplnění pracovních povinností a nároku na odstupné či odškodnění.

Příprava pracovních smluv a související pracovně-právní dokumentace

Poskytujeme právní služby v oblasti přípravy pracovních smluv a související pracovně-právní dokumentace, včetně revize stávajících smluv, dodatků a přípravy interních předpisů a směrnic.