Právní služby

Ostatní služby

JUDr. Michal Kocián,

Jak Vám mohu pomoci? Vašemu případu se budeme věnovat nejpozději do 24 hodin

Co nabízíme

Ověřování pravosti podpisu (legalizace), prohlášení o pravosti podpisu

Poskytujeme služby ověřování pravosti podpisů a prohlášení o pravosti podpisů. Advokát může ověřovat podpisy na dokumentech, které sám vytvořil, ale také na dokumentech předložených klientem. Ověření se provádí pomocí ověřovací knihy vydané Českou advokátní komorou. Tato služba je důležitá pro řadu právních transakcí a formalit, kde je vyžadována ověřená kopie dokumentu nebo ověřený podpis.