Právní služby

Obchodní právo – korporace, přeměny

Hledáte odbornou právní pomoc v oblasti obchodního práva? Naše kancelář vám poskytne komplexní právní servis pro vaši obchodní korporaci. Naše advokátní kancelář je silně specializovaná na právní záležitosti související s obchodními společnostmi, přeměnami obchodních subjektů a dalšími korporátně právními agendami.

Máme rozsáhlé zkušenosti v poskytování poradenství při zakládání a vzniku právnických osob, při změnách ve struktuře právnických subjektů a také při akvizicích společností. Díky našemu specializovanému know-how a pečlivému přístupu jsme pomohli mnoha klientům dosáhnout jejich obchodních cílů a poskytli jim právní jistotu v rámci korporátně právních záležitostí.

Nejenže poskytujeme komplexní právní servis pro obchodní korporace, ale také se zaměřujeme na individuální potřeby našich klientů. Poradíme vám při formulaci strategických rozhodnutí, vypracování obchodních smluv a smluvní dokumentace, a budeme vás provázet při dalších právních výzvách, se kterými se můžete setkat.

Věříme, že naše právní znalosti, zkušenosti a profesionální přístup jsou klíčem k dosažení vašich obchodních cílů a poskytnutí právní jistoty vaší korporaci. Chceme vám pomoci vybudovat pevný právní základ, který vám umožní plně využít vaše podnikatelské potenciálu.

Vyberte si naši advokátní kancelář a dejte své korporaci právní jistotu a pevný základ pro úspěch na trhu. Těšíme se na spolupráci s vámi!

Mgr. Petr Merta,

Pokud hledáte odbornou právní podporu v oblasti obchodního práva a práva obchodních korporací, neváhejte nás kontaktovat ještě dnes. Začněte s námi budovat pevný právní základ pro vaši obchodní korporaci.

Naše výhody
  • zkušenosti s přeshraničními akvizicemi i převody rodinných společností
  • srozumitelnost právního poradenství
  • odbornost našich právníků
  • zohlednění obchodních aspektů transakcí
Co nabízíme

Komplexní právní servis pro obchodní korporace

Nabízíme komplexní právní servis pro obchodní korporace, včetně právního poradenství při zakládání a vzniku právnických osob a změnách ve struktuře právnických osob.

Poradenství při zakládání a vzniku právnických osob

Poskytujeme právní pomoc při zakládání a vzniku právnických osob, včetně výběru správného typu korporace a přípravy všech nezbytných dokumentů.

Poradenství při změnách ve struktuře právnických osob

Poskytujeme právní pomoc a poradenství při změnách ve struktuře právnických osob, včetně změn v orgánech společnosti, kapitálu či názvu.

Příprava a právní pomoc s konáním zasedání a rozhodování orgánů obchodní korporace

Poskytujeme právní pomoc a přípravu dokumentů pro konání zasedání a rozhodování orgánů obchodní korporace, včetně přípravy zápisů z jednání a zajištění účasti notáře (pokud je dle právních předpisů nezbytná).

Zajištění realizace změn zápisů v obchodním rejstříku či v evidenci skutečných majitelů

Zajišťujeme realizaci změn zápisů v obchodním rejstříku či v evidenci skutečných majitelů, včetně přípravy nezbytných dokumentů a zápisů do registru.

Právní audity (due dilligence) obchodních společností

Provádíme právní audity (due dilligence) obchodních společností, asistujeme při přípravě dokumentů pro právní prověrku, zpracujeme závěrečné zprávy z prověrky včetně případné analýzy dopadů zjištění na plánovanou transakci.

Poradenství při akvizicích společností

Nabízíme právní poradenství při akvizicích společností, a to včetně získávání majetkových účastí ve společnostech (podíly, akcie), akvizicích závodů (částí závodů), pachtu závodu nebo souborů majetku (asset deal). Naši právníci Vám pomohou s vyjednáváním smluv a s přípravou komplexní transakční dokumentace.

Restrukturalizace obchodních společností

Poskytujeme právní poradenství v oblasti restrukturalizace obchodních společností. Pomůžeme Vám s optimalizací struktury Vaší společnosti, snížením nákladů a zvýšením efektivity. Dále Vám nabídneme rady týkající se změn v právní formě Vaší společnosti a případně pomůžeme s přípravou dokumentů pro změny zapsané v obchodním rejstříku.

Poradenství ohledně přeměn obchodních korporací

Nabízíme poradenství ohledně přeměn obchodních korporací, včetně sloučení, splynutí, převodu jmění na společníka, rozdělení či změny právní formy. Navrhneme Vám nejvhodnější způsob přeměny a připravíme dokumentaci související s takovou přeměnou, včetně projektu, zajištění valné hromady a potřebných souhlasů.

Zvyšování a snižování základního kapitálu obchodních korporací

Pomůžeme Vám se zvýšením či  snížením základního kapitálu Vaší obchodní korporace. Poskytneme Vám rady ohledně optimálního způsobu a připravíme pro Vás veškeré potřebné dokumenty, které jsou spojené s těmito změnami v obchodním rejstříku.

Start-upy

Start-upy chápeme jako nové podnikatelské subjekty, které se snaží vytvořit nový produkt nebo službu, která bude inovativní a vysoce konkurenceschopná na trhu. Naše právní služby pro start-upy zahrnují přípravu, vyjednávání a navržení optimální struktury pro nové podniky, včetně vzorových smluv a obchodních podmínek.

Naše právní poradenství zahrnuje také základní organizační záležitosti jako je registrace , výběr právní formy, zajištění ochrany duševního vlastnictví a další potřebné kroky pro zajištění právní ochrany Vašeho start-upu.

Dále Vám pomůžeme s návrhem smluvních vztahů mezi spolupracujícími partnery a řešením problémů, které mohou vzniknout v průběhu podnikání. Pokud Váš start-up začne růst a bude potřeba získat finanční prostředky od investorů, poskytneme Vám také právní podporu pro sjednání investičních smluv, uzavření spolupráce a dalších důležitých dokumentů.

Příprava, vyjednávání a navržení optimální smluvní struktury nových či změna stávajících obchodních smluv, včetně vzorových

Naše kancelář Vám nabízí komplexní služby při přípravě, vyjednávání a návrhu optimálních smluvních struktur pro nové i stávající obchodní smlouvy, včetně poskytování vzorových smluv pro vaše pohodlí.

Obchodní rejstřík a sbírka listin (příprava podání, zastupování v řízení o zápisu)

Poskytujeme odborné služby v oblasti obchodního rejstříku a sbírky listin, včetně přípravy podání a zastupování klientů v řízení o zápisu, aby byly vaše zájmy vždy chráněny.

Nastavení korporátních procesů

Naši právní experti vám pomohou nastavit a optimalizovat korporátní procesy ve Vaší společnosti, aby byla zajištěna efektivita, transparentnost a soulad s právními předpisy.

Společnické, akcionářské a členské dohody

Zabýváme se také přípravou či revizi společnických, akcionářských a členských dohod (tzv. “shareholders´ agreement” či jen “SHA”), které respektují zájmy všech zúčastněných stran a zajistí hladký chod vaší společnosti.

Převody, zastavení a předkupní a jiná práva k podílům a akciím

Nabízíme poradenství a zastupování v oblasti převodů, zastavení, předkupních a jiných práv k podílům a akciím, abychom zajistili, že vaše transakce proběhnou hladce a v souladu s právními předpisy.

Poradenství při exitu z obchodní korporace

Naši odborníci poskytují poradenství při exitu z obchodní korporace, aby byl proces hladký a přizpůsobený Vašim potřebám a očekáváním.

Jmenování, odvolávání a odměňování členů orgánů obchodní korporace, smlouvy o výkonu funkce

Nabízíme poradenství a asistenci při jmenování, odvolávání a odměňování členů orgánů obchodní korporace, včetně přípravy smluv o výkonu funkce, tak aby byly zajištěny právně bezpečné a transparentní postupy.

Příprava a zastupování při společnických, akcionářských a členských žalobách

Naše právnická firma vám poskytne komplexní přípravu a zastupování při společnických, akcionářských a členských žalobách, abychom chránili vaše zájmy a dosáhli co nejlepších výsledků.

Převod podílu na kmenové listy a zajištění souvisejícího poradenství a nastavení vnitřních vztahů

Jsme připraveni vám poskytnout podporu při převodu podílu na kmenové listy a zajistit související poradenství a nastavení vnitřních vztahů ve Vaší společnosti, abyste měli jistotu, že Vaše řešení je plně  v souladu s právními předpisy.

Zastoupení klienta při jednání s notářem

Naše advokátní kancelář Vám poskytne profesionální zastoupení při jednání s notářem, aby byly vaše právní záležitosti řešeny efektivně a v souladu s právními předpisy.