Právní služby

Insolvence

Pokud se ocitáte v obtížné situaci spojené s insolvencí, jsme tu pro vás. Naše advokátní kanceláře nabízí komplexní a odbornou podporu v oblasti insolvenčního práva. Nezáleží na tom, zda jste dlužníkem hledajícím cestu z dluhové pasti, či věřitelem, který potřebuje ochranu svých zájmů v insolvenčním řízení – máme pro vás řešení.

Co nás odlišuje od ostatních advokátních kanceláří? Naše zkušenosti a odbornost v oblasti insolvenčního práva. Poskytujeme komplexní podporu v řadě insolvenčních záležitostí.

S naším týmem zkušených advokátů můžete mít jistotu, že vaše insolvenční záležitosti budou řešeny profesionálně a s maximálním ohledem na vaše potřeby. Náš cíl je vám pomoci najít nejlepší možné řešení pro vaši situaci.

JUDr. Michal Kocián,

Neváhejte nás kontaktovat pro více informací nebo pro konzultaci ohledně vaší konkrétní insolvenční situace. Jsme tu, abychom vám pomohli najít cestu z obtížné finanční situace.

Naše výhody
  • komplexní posouzení včetně zohlednění obchodních a trestněprávních rizik
  • zkušenosti ze zastupováním věřitelů i dlužníků
  • srozumitelný popis možných řešení
  • zkušený tým
Co nabízíme

Příprava insolvenčních návrhů

Poskytujeme odbornou přípravu insolvenčních návrhů, abyste měli jistotu v souladu s právními předpisy a mohli efektivně řešit svou finanční situaci.

Komplexní zastupování dlužníků v insolvenčním řízení

Nabízíme komplexní zastupování dlužníků v insolvenčním řízení, abychom dosáhli co nejlepších výsledků a minimalizovali dopad na vaše podnikání a osobní život.

Analýza ohledně naplnění podmínek úpadku a volba dalšího vhodného postupu

Provádíme analýzu naplnění podmínek úpadku a poskytujeme rady ohledně nejvhodnějšího postupu pro řešení vaší situace, abyste mohli učinit informovaná rozhodnutí.

Obrana proti šikanózním (nedůvodným) insolvenčním návrhům

Chráníme vaše zájmy a poskytujeme obranu proti šikanózním (nedůvodným) insolvenčním návrhům, abyste byli chráněni před neoprávněnými akcemi třetích stran.

Posouzení nutnosti podání insolvenčního návrhu a zhodnocení rizik spojených s výkonem funkce statutárního orgánu

Provádíme posouzení nutnosti podání insolvenčního návrhu a zhodnocení rizik spojených s výkonem funkce statutárního orgánu, abyste byli informováni o všech aspektech procesu a jeho důsledcích.

Přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení

Poskytujeme odbornou pomoc při přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení, abyste měli jistotu, že vaše nároky budou správně zohledněny.

Jednání z pozice zajištěných i nezajištěných věřitelů s insolvenčním správcem a insolvenčním soudem

Zajišťujeme zastoupení při jednání zajištěných i nezajištěných věřitelů s insolvenčním správcem a insolvenčním soudem.

Námitky, odvolání a další opravné prostředky proti rozhodnutím soudu v insolvenčním řízení

Naše kancelář poskytuje odbornou pomoc při podávání námitek, odvolání a dalších opravných prostředků proti rozhodnutím soudu v insolvenčním řízení, abyste mohli hájit svá práva a dosáhnout spravedlivých výsledků.

Zastupování u přezkumného jednání, zastupování u dalších souvisejících jednání věřitelů

Nabízíme zastupování při přezkumných jednáních a dalších souvisejících jednáních věřitelů, abychom chránili vaše zájmy a dosáhli co nejlepšího vyřešení vašich pohledávek.

Zastupování v incidenčních sporech týkajících se pohledávek či jiných nároků

Naše právnická firma zastupuje klienty v incidenčních sporech týkajících se pohledávek nebo jiných nároků, abychom vám pomohli řešit spory efektivně a v souladu s právními předpisy.

Uplatňování pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim postavených na roveň

Poskytujeme odbornou pomoc při uplatňování pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim postavených na roveň, abyste mohli dosáhnout spravedlivého uspokojení svých nároků.

Zastupování ve všech typech sporů souvisejících s insolvenčním řízením

Naše právnická firma nabízí komplexní zastupování ve všech typech sporů souvisejících s insolvenčním řízením, abychom vám poskytli podporu a odbornost potřebnou pro dosažení úspěšného vyřešení vaší situace.