Právní služby

Imigrační a cizinecké právo

Hledáte odbornou pomoc v oblasti cizineckého, vízového nebo imigračního práva?  Jsme tady, abychom vám poskytli všechnu potřebnou podporu a přehledně odpověděli na vaše dotazy. Naše advokátní kancelář je specializovaná na právní záležitosti spojené s cizineckým právem v České republice.

Máme rozsáhlé zkušenosti v zastupování cizinců v řízeních před odborem azylové a migrační politiky ministerstva vnitra ČR (OAMP), Komisí pro rozhodování ve věcech pobytů cizinců a dokonce před správními soudy. Díky našemu odbornému know-how a pečlivému přístupu jsme pomohli mnoha klientům dosáhnout jejich právních cílů v oblasti imigrace a cizineckého práva.

Nejenže zastupujeme cizince, ale také poskytujeme podporu zaměstnavatelům, kteří se potýkají s právními otázkami týkajícími se zaměstnávání cizinců. Jsme tu pro vás, abychom vám pomohli sestavit silný právní základ pro váš případ a zajistili, že budete mít veškeré potřebné dokumenty a povolení v souladu s platnými předpisy.

Mgr. Petr Merta,

Napište nám ještě dnes a začněte svou cestu směrem k efektivnímu řešení vašich záležitostí v oblasti cizineckého práva!

Naše výhody
  • bohaté zkušenosti
  • srozumitelná právní pomoc
  • důsledná podpora společnostem zaměstnávajícím cizince (zejm. zaměstnanecké karty)
  • nabízíme efektivní řešení ve všech fázích řízení
Co nabízíme

Poskytování právního poradenství cizincům

Poskytujeme právní poradenství v oblasti imigračního práva pro cizince, kteří chtějí žít a pracovat v České republice.

Legalizace pobytu na území České republiky

Pomůžeme vám s legalizací vašeho pobytu na území České republiky. Poskytneme vám kompletní služby a poradíme vám, jak dosáhnout potřebného pobytového oprávnění.

Posouzení konkrétní situace a doporučení vhodného pobytového oprávnění

Při posouzení vaší konkrétní situace vám poradíme, jaké pobytové oprávnění je pro vás nejvhodnější a pomůžeme vám s jeho získáním.

Příprava a poradenství ve vztahu k žádostem o přechodný pobyt rodinných příslušníků občana České republiky či jiné země Evropské unie

Pomůžeme vám s přechodným pobytem rodinných příslušníků občanů České republiky nebo jiné země Evropské unie. Poskytneme vám kompletní poradenství a pomůžeme vám s přípravou potřebné dokumentace.

Příprava a poradenství ve vztahu k žádostem o trvalý pobyt

Pomůžeme vám s přípravou a podáním žádosti o trvalý pobyt v České republice.

Poradenství a zastupování v řízeních o udělení českého státního občanství

Nabízíme poradenství a zastupujeme klienty v řízeních o udělení českého státního občanství, včetně přípravy a podání potřebné dokumentace.

Poradenství a zastupování v řízeních o žádostech o dlouhodobé pobyty zejména za účelem sloučení rodiny, studia, podnikání

Poskytujeme poradenství a zastupujeme klienty v řízeních o dlouhodobé pobyty v České republice, zejména pokud jde o sloučení rodiny, studium nebo podnikání.

Poradenství v otázkách zaměstnávání cizinců

Poradíme vám s otázkami týkajícími se zaměstnávání cizinců v České republice, včetně požadavků na pracovní víza a povolení k zaměstnání.

Poradenství zaměstnavatelům i žadatelům o zaměstnanecké karty (o jejich vydání, prodloužení, změnu zaměstnavatele)

Poradíme zaměstnavatelům i žadatelům o zaměstnanecké karty v oblasti imigračního práva. Pomůžeme vám s vydáním, prodloužením nebo změnou zaměstnavatele.

Příprava a poradenství ve vztahu k žádostem o udělení víz

Pomůžeme vám s přípravou a podáním žádosti o víza pro cesty do zahraničí, včetně shromažďování potřebné dokumentace.

Zastupování v řízení o zrušení pobytového oprávnění

Zastupujeme klienty v řízeních o zrušení pobytových oprávnění před OAMP, Komisí pro rozhodování ve věcech pobytů cizinců, jakož i před správními soudy. Bylo s vámi zahájeno řízení o zrušení vašeho pobytového oprávnění? Pokud ano, pomůžeme vám s ochranou vašich práv .

Zastupování v řízení o vyhoštění

Zastupujeme klienty v řízeních o vyhoštění a pomůžeme s ochranou vašich práv v této oblasti imigračního práva.

Poradenství v řízení o vydání tzv. modré karty

Nabízíme poradenství a zastupování v řízeních o vydání tzv. modré karty, což je povolení k pobytu a práci v České republice pro vysoce kvalifikované pracovníky ze třetích zemí.

Poradenství zaměstnavatelům i žadatelům o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Poradíme zaměstnavatelům i zaměstnancům (žadatelům) o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance.

Poradenství při stěhování (relokaci) jednotlivců či celých rodin do České republiky

Pomůžeme vám s procesem přestěhování do České republiky, nejen v oblasti poskytnutí poradenství a pomoci s potřebnými kroky a dokumenty k legalizaci pobytu.

Příprava žádostí a podkladů, včetně zajištění úředně ověřených překladů

Připravíme s vámi  žádosti a podklady v oblasti imigračního práva, včetně zajištění úředně ověřených překladů dokumentů, které jsou potřebné pro podání žádostí.

Příprava a sepisování odvolání, stížností a správních žalob včetně návrhů na přiznání odkladných účinků žalobám

Pomůžeme vám s přípravou a sepsáním odvolání, stížností a správních žalob, včetně návrhů na přiznání odkladných účinků žalobám . Zároveň vás v předmětných řízení zastoupíme.

Příprava a sepisování kasačních stížností a zastupování v řízení před Nejvyšším správním soudem

Pomůžeme vám s přípravou a sepisováním kasačních stížností a zastupováním v řízení před Nejvyšším správním soudem v oblasti imigračního práva.

Komunikace s úřady a zastupování klientů při jednání s těmito úřady (MVČR OAMP, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, cizinecká policie aj)

Poskytujeme komplexní poradenství v oblasti imigračního práva, včetně komunikace s úřady a zastupování klientů při jednání s těmito úřady, jako je například Ministerstvo vnitra ČR odbor azylové a migrační politiky, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců či cizinecká policie.

Poradenství a zastupování klientů v záležitostech mezinárodní ochrany (azyl)

Pomůžeme vám v řízeních o udělení mezinárodní ochrany, včetně žádostí o azyl a dalších záležitostí v této oblasti.