author
JUDr. Michal Kocián

Rozšíření seznamu zakázaných návykových látek: Další komplikace pro obchodníky a výrobce psychoaktivních látek HHC a THCP

S kolegyní Mgr. Hassmannovou níže poukazujeme na bouřlivé legislativní období, které se týká návykových látek.

V reakci na nedávné změny legislativy týkající se návykových látek Ministerstvo zdravotnictví České republiky navrhuje další kroky směřující k regulaci nových látek odvozených od HHC a THCP. Tento návrh je odpovědí na zjištění, že po zařazení látek HHC, HHC-O a THCP na seznam zakázaných látek dne 6. března 2024, reagoval trh představením nových, potenciálně nebezpečnějších alternativ.

Zákon o návykových látkách (č. 167/1998 Sb.) umožňuje vládě formou nařízení vyhlásit seznam omamných a psychotropních látek, přičemž zákon stanoví různé režimy zacházení s těmito látkami. Dle nově navrhovaných změn by mělo dojít k rozšíření seznamu látek podléhajících nejpřísnějším opatřením.

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje zařadit látky HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB, THC-C8, čímž dojde k pokrytí širšího spektra nových látek s psychoaktivními účinky.
Pro advokáty se specializací na oblast regulace návykových látek a obchodní právo, toto rozšíření seznamu představuje významnou změnu, která si vyžádá aktualizaci stávajících právních rámců a postupů. Návrh zahrnuje zařazení látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB, THC-C8 a rozšíření poznámek pod tabulkou v příloze č. 4 o ethery a estery, což vede k širšímu pokrytí látek s psychoaktivními účinky.

Tento návrh vychází dle důvodové zprávy z rozsáhlého průzkumu trhu a doporučení od Národní protidrogové centrály a je motivován rychlým rozšířením původně zařazených látek mezi populaci a následnými případy předávkování. Ministerstvo zdravotnictví je odhodláno předejít podobnému rozšíření nově navrhovaných látek a chránit zejména děti a mladistvé před možnými intoxikacemi.
Návrh také reaguje na obchodní taktiky, kdy někteří prodejci nabízeli tyto látky v produktech připomínajících potraviny, což zvyšovalo jejich atraktivitu u dětí a mladistvých.
Pokud bude návrh přijat, výrobci, distributoři a prodejci těchto látek budou nuceni pečlivě revidovat své produkty a obchodní modely, aby byli v souladu s novými regulacemi a aby splňovali požadavky na povolení, skladování, distribuci a reklamu těchto látek.

Potřebujete právní pomoc v rámci obchodních aktivit, které zahrnují uvádění nových výrobků na trh, nebo máte i jiné související dotazy? Jsme tu pro Vás. Kontaktujte mne na tel. 602 323 723 JUDr. Michal Kocián, advokát

Informace v tomto článku jsou poplatné aktuálnímu znění zákona a recentní judikatuře.